Økonomistyring

Det å ha kontroll på økonomien er en avgjørende øvelse i en virksomhet fra oppstart til avslutning. Spesielt viktig er det å ha kontroll på økonomien i en oppstartsfase.

For at virksomhetens interessenter som bank, revisor, eiere og styremedlemmer skal kunne fatte riktige beslutninger, må de kunne stole på at de har et rettvisende bilde av selskapets stilling og resultat til enhver tid.

Ved å vise til kontroll i selskapets økonomiske forhold gir dette interessentene trygghet og tydelige beslutningsgrunnlag.

Tillit er nøkkelen til suksess for en virksomhet i oppstartsfasen.

Vi bistår virksomheter til å etablere et rammeverk for økonomistyring gjennom:

  • Helsesjekk med Gap-analyse
  • Målsatt tiltaksliste
  • Forslag til prosessoptimalisering

Dette for å skape nødvendig tillit overfor selskapets interessenter.


7 gevinster ved god økonomistyring

  • Bedret kommunikasjon overfor bankforbindelse gir større fleksibilitet i finansieringsløsninger.
  • Merverdi ved oppkjøp og /eller kapitalinnhenting
  • Forbedrede nøkkeltall og inntjening.
  • Forbedret avkastning til eiere.
  • Forenklet informasjonsflyt til aksjonærer og øvrige interessenter.
  • Effektivitet i rapportering og avslutninger gir reduserte kostnader til bl.a. regnskapsføring og revisjon.
  • Større handlingsrom for gjennomføring av strategi og planer.

Best Advisor hjelper virksomheten til å ta kontroll på økonomien.