Strategi

Finn rett kurs!
Vi hjelper deg med å sette retning på din virksomhet. Uten mål og retning er det lett å gå seg vill.

Best Advisor bistår virksomheter med å skape nødvendig retning gjennom definerte prosesser for virksomhetsstyring fra visjon til detaljert målstyring – fra idé til gjennomføring.

Vi sikrer at virksomheten fastsetter sine strategiske mål og gjennom riktige verktøy blir i stand til å gjennomføre definerte planer.

De sentrale spørsmålene er:

Gjennom 3-stegsprosessen gir vi virksomheten nødvendig struktur og verktøy for å styre selskapet i ønsket retning.

  • Hvorfor eksisterer selskapet, hva er vårt formål og hva ønsker vi å utrette med vår virksomhet?
  • Hvordan skal vi oppnå formålet?
  • Hva må til av detaljerte tiltak for å oppnå formålet?

 

 

Svarene på disse essensielle spørsmålene nedfelles i en detaljert forretningsplan som tydeliggjør selskapets visjon og retning med klare målstyringsverktøy. Forretningsplanen blir selskapets styringsdokument for hele virksomheten.

Forretningsplanen er et verdidokument som forklarer virksomhetens filosofi, handlinger og mål.

Få rett kurs fra start!