omdømme

Omdømme dreier seg om omverdenens oppfatning av din bedrift over tid og er virksomhetens viktigste verdi. Fordi det påvirker folks velvilje og støtte.

Et godt omdømme skapes innenfra og påvirker lønnsomheten. Da ligger det en del forutsetninger til grunn. Å bygge et godt omdømme, starter med å se nærmere på identiteten: Hvem og hva er bedriften? 

Det er avgjørende å leve som du lærer: Hva du faktisk gjør, er sterkere enn hva du sier at du gjør.

Nøkkelen til et godt omdømme

 • Relasjoner: Om virksomheten legger vekt på å bygge relasjoner, vil de også få et godt omdømme. Kommunikasjon er helt sentralt i å bygge dette.
 • Byggesteiner: Grunnlaget i et godt omdømme ligger i virksomhetens atferd, men også i kommunikasjonen og virksomhetens evne til å etablere gode relasjoner til omverdenen.

   

  7 gevinster

  • Dere blir attraktive som arbeidsgivere. Ansatte vil helst jobbe for en virksomhet med et godt omdømme.
  • Et godt omdømme gir lojale og stolte medarbeidere og styrker bedriftskulturen.
  • Kan ta høyere pris for produktet. Mer lojale kunder.
  • Gir økt tillit ved salg av kompliserte produkter (for eksempel finansielle tjenester).
  • Lavere innkjøpspriser. Kan få status som referansekunde.
  • Positiv prising i aksjemarkedet. Tiltrekker seg investorer.
  • Gir deg en fordel i forhold til media – i både gode og onde dager. Virksomheten blir mer robust når kriser inntreffer. Et godt omdømme fungerer som et «skjold» og en blir raskere tilgitt når virksomheten gjør feil. 

   

  Ta kontakt med oss i Best Advisor for å bygge et godt omdømme!

88CB24C3-9ED6-49A2-AF76-01EB8C17F990